Osuszanie gruntów

Obecnie możliwości firm budowlanych w zakresie realizacji nietypowych i trudnych zleceń są znacznie większe niż dekadę temu. Możemy nie tylko stawiać znacznie bardziej imponujące budowle, ale również wybierać takie tereny pod budowę, które są bardzo trudne do zaadaptowania a mimo to udaje się stworzyć bezpieczną budowlę. Największym problemem, z jakim borykają się w ostatnich czasach zarówno firmy budowlane jak i zwykli ludzie jest występowanie wód gruntowych i terenów powodziowych – nawet w tych miejscach, które do tej pory nie podlegały takiemu niebezpieczeństwu.

Ostatnie zmiany klimatu – zwłaszcza deszczowe lata, sprawiły, że podtopienia zaczęły pojawiać się w miejscach, które do tej pory nie były nimi zagrożone. Wraz z zaistnieniem potrzeby, pojawiło się wiele profesjonalnych usług takich jak osuszanie budynków [ekodocieplenia.com], fundamentów i gruntów. Osuszanie prowadzi się jednak zazwyczaj w przypadku już istniejących nieruchomości. Grunty, które przeznaczone są pod budowę zawsze dokładnie badamy również pod względem występowania wód podziemnych czy możliwości wystąpienia innych cieków wodnych. To wyklucza oczywiście takie czynności jak wykopy [titan.com.pl].

Czasem jednak – zwłaszcza w przypadku tuneli stosuje się metody mające na celu umożliwienie wykonania podkopu pod korytem rzek. To jednak bardzo specjalistyczne prace, które są również ogromną inwestycją. W przypadku domów fundamentowanie  na gruncie podmokłym jest oczywiście niemożliwe. Osuszanie jest niezbędną czynnością, jaką wykonać trzeba w przypadku istniejących już nieruchomości.

Metody osuszania gruntów są zazwyczaj skuteczne, jednak nie gwarantują, że w przyszłości problem nie powróci. Biorąc pod uwagę ukształtowanie tereny, właściwości gruntu, bliskość terenów podmokłych czy warunki klimatyczne, możemy jednak przewidzieć, czy spotka nas przykra niespodzianka w postaci pojawienia się wody. A o takich przypadkach niemal z roku na rok słyszymy coraz częściej.