Przedszkole w Krakowie -zajęcia dla maluchów i ich program nauczania

Przedszkola mają obowiązek realizowania programu nauczania. Program nauczania w przedszkolu nie jest skupiony tylko na zabawie. Każde przedszkole w Krakowie prowadzi zajęcia. Mają one na celu zapewnienie jak najlepszych warunków do wielopłaszczyznowego rozwoju dziecka.

Maluchy poznają rówieśników, biorą udział w różnych społecznych sytuacjach, uczą się rozwiązywać konflikty. Przedszkolaki w takich placówkach uczą się życia i poznają świat. Zajęcia w przedszkolu są dostosowane do poziomu rozwojowego dzieci. Rozwijają kreatywność i sposób wyrażania siebie u dzieci. Tematy zająć są różne. Dzieci, które uczęszczają na takie zajęcia, łatwiej radzą sobie w szkole i w codziennym życiu. Do najbardziej popularnych zajęć w przedszkolu należą na przykład: rytmika, gimnastyka korekcyjna. Rodzice najczęściej zapisują swoje dzieci do przedszkola już w drugim roku życia. Nauka przez zabawę dla takich maluszków to wielkie wyzwanie.

Przeczytaj: przedszkole w Krakowie – akademia-muminkow.pl

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawiera aż piętnaście obszarów. Zaliczamy do nich między innymi: rozwój mowy, czynności intelektualne stosowane w rozumieniu siebie i otoczenia, rozwój umysłowy poprzez zabawy konstrukcyjne, zainteresowania techniczne, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, wychowanie przez sztukę- formy plastyczne, wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem, poszanowanie roślin i zwierząt, rozwój intelektualny z edukacją matematyczną, wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne i wychowanie przez sztukę- muzyka. Te zagadnienia głównie obejmują zajęcia w przedszkolu. Warto, aby nasze dziecko uczestniczyło w takich zajęciach, które prowadzi każde przedszkole w Krakowie. Rodzice mogą być spokojni o edukację swoich dzieci.