Spektrometry laboratoryjne – analiza substancji chemicznych

Spektrometry to podstawowe urządzenia służące do analizy substancji chemicznych. Znalazły one zastosowanie w laboratoriach chemicznych, farmaceutycznych, magazynach, pracowniach kontroli jakości, a także laboratoriach badawczo-rozwojowych. Spektrometry laboratoryjne dają możliwość przeprowadzenia analizy substancji w każdym stanie skupienia. Badanie to polega na analizie widma, jakie powstaje po poddaniu substancji działaniu promieniowania elektromagnetycznego.

Rodzaje spektrometrów

Jeden z najpopularniejszych, to spektrometr Ramana. Wykorzystuje on zjawisko Ramana, czyli nieelastyczne rozproszenie fotonów. W tym spektrometrze zastosowano bardzo silne źródło światła, jakim jest laser. Spektrometr FTIR jest urządzeniem analizującym obraz promieniowania IR odbitego od próbki. Badanie i identyfikacja nie musi być poprzedzone specjalnym przygotowaniem próbki. Identyfikacja substancji następuje szybko i nie niszczy badanego materiału.

Innowacyjne rozwiązanie

Firma Tusnovics Instruments, która jest dystrybutorem urządzeń laboratoryjnych, posiada w ofercie spektrometr Ramana Progeny TM. Jest to urządzenie nowej generacji, które powstało w odpowiedzi na dynamiczny rozwój rynku farmaceutycznego. Dzięki nowej technologii Progeny TM, spektrometr analizuje w kilka sekund substancje, bez konieczności przygotowywania próbki. Analiza może zostać zrobiona nawet w przypadku substancji znajdującej się w szklanym lub foliowym opakowaniu.

Spektrometr Ramana

Innowacyjność polega na użyciu lasera 1064 nm, dzięki czemu wyeliminowano problem badania próbek kolorowych. Ten typ lasera nie generuje efektu fluorescencji. Efekt ten był przyczyną nieprawidłowych pomiarów. Urządzenie jest niewielkie i sprawdza się w warunkach stacjonarnych i przenośnych. Posiada komunikację za pomocą kabla USB, wifi i może współpracować z komputerem zewnętrznym. Użytkownik może pracować ze spektrometrem już po kilkuminutowym szkoleniu. Wynik badania jest prawie natychmiastowy i dostarcza informacji na temat składu substancji, budowy związku, jego struktury i zagrożenia, jakie może stwarzać.

Metoda Ramana została uznana przez Farmakopeę Polską i Farmakopeę Amerykańską. Spektrometr Ramana Progeny jest urządzeniem, które bardzo ułatwia analizę substancji farmaceutycznych oraz leków. Jednym z takich ułatwień jest brak konieczności robienia tabletek. Pomiar tak samo dobrze zostanie zrobiony w przypadku roztworu wodnego, jak i substancji stałej. Przy analizie wykonanej spektrometrem Ramana Progeny można zaoszczędzić czas i koszty.